blog fsv uk
Michal Plaček - Indonésie

Michal Plaček: Výzkum v Indonésii a pomoc s programem na snížení chudoby

5. 9. 2022
|

Docent Michal Plaček z Institutu sociologických studií FSV UK letos v srpnu strávil 10 dní v Indonésii. Jel tam s Choirulem Anamem, doktorandem na FSV UK, který se věnuje efektivitě tzv. village funds. Tento projekt zavedla v roce 2014 indonéská vláda jako program snížení chudoby především v zemědělských oblastech země.

Michal Plaček spolu se svým doktorandem v zemi představovali výsledky výzkumu, který ukazuje, že village funds mají v každém regionu trochu jiný efekt. A aby fungovaly tak, jak mají, je třeba systém nastavit úměrně potřebám daného místa.

Poznatky a postřehy z cesty do Indonésie sepsal Michal Plaček v příspěvku níže.


V rámci našeho programu jsme se setkali s mnoha politiky a úředníky. Asi nejvýznamnější setkání bylo s předsedou indonéského parlamentu přímo u něj doma. Setkání trvalo asi hodinu a říkal, že tuhle příležitost nedostal ani český ambasador. U setkání byl přítomen i tým ekonomických poradců. Hlavní výsledky prezentoval můj student Choirul a pak jsme srovnávali naše zkušenosti. Dokonce mi i nabídli, abych se připojil k týmu jejich poradců.

Setkání s předsedou indonéského parlamentu

V rámci oficiálních setkání jsme se potkali také s místopředsedou parlamentu nebo předsedou místního nejvyššího kontrolního úřadu. S tím jsme řešili, jak nastavit indikátory pro kontrolu village funds. Rovněž jsem se setkal s ministrem pro vědu a inovace. To byla asi nejzábavnější schůzka. Ministr a jeho tým jsou absolventi špičkových zahraničních univerzit, bylo to hodně neformální a diskutovali jsme asi 2 hodiny.

Další dny jsme vyrazili na field research do jednoho z nejchudších regionů. Asi největším zážitkem pro mě byla návštěva slumu. Jednalo se o jeden z těch nejhorších v Indonésii a žije v něm přes sto tisíc lidí. Největším problémem ve slumech je kriminalita a drogy. A při naší návštěvě tam vůbec poprvé viděli Evropana.

Setkání s místopředsedou indonéského parlamentu

Abych shrnul hlavní výsledky z naší cesty do Indonésie, rád bych zmínil, že se podařilo domluvit s univerzitou v Maduře na tom, že jim zajistím online přednášky a research semináře v oblasti public policy a mentoring pro pedagogy v oblasti výzkumu.

Na úrovni státní jsme se domluvili na možných konzultacích pro vládu v oblasti možných dopadů decentralizace. V rámci výzkumu village funds bych rád pokračoval a přijal dalšího doktorského studenta, který by se zkoumal další dopady village fondů.

Mému doktorskému studentu Choirulovi se podařilo dokončit disertaci. Jsem si jistý, že ji obhájí a následně bych ho rád motivoval, aby se ucházel o fellowship na Cambridge.

A na konec pár zajímavostí. Indonésie je v současnosti něco jako největší živá laboratoř pro sociální vědce, v přímém přenosu tady můžeme sledovat transformaci společnosti

Funguje tady opravdu silné ženské hnutí, spousta žen tu studuje IT. A třeba když jsem měl přednášku a debatu, tak diskutovaly hlavně ženy. Moderátor je dokonce musel upozornit, aby nechaly mluvit i kluky. Za mě to bylo úplně super, pomohlo to zbourat další stereotyp.

Pro mě nejvíce stresující byly jejich silnice, což je prostě koncentrovaný chaos. Kupodivu říkali, že mají strašně málo nehod, ale moc jim nevěřím

Autor textu: doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., ISS FSV UK