Blog FSV UK

Jak koronavirová krize ovlivní strukturu ekonomiky a budoucí trh práce?

11. 8. 2020
|

Současná koronavirová krize má zcela zásadní negativní dopady na světovou ekonomiku. Přijatá opatření napříč všemi zeměmi s cílem zabránit šíření viru, přetížení zdravotních systémů a úmrtí obyvatelstva byla jednoznačně účinná. Vedle pozitivních zdravotních aspektů však měla i celou řadu negativních ekonomických dopadů…

Selhala Evropská unie v koronavirové krizi?

15. 4. 2020
|

Koronavirová krize zasáhla evropské země bezprecedentní silou a Evropa se stala v posledních týdnech jedním z globálních center šíření viru. Ukázalo se, že evropské státy nebyly na pandemii tohoto typu vůbec připraveny…

Denormalizace kouření jako výzva pro veřejnou politiku

17. 2. 2020
|

Celosvětově užívá tabák více než miliarda lidí (20 % světové populace), z nichž každý rok na následky kouření zemře 6 miliónů. Dalších skoro 800 tisíc lidí zemře následkem pasivního kouření…