blog fsv uk
Tereza Plíštilová

Tereza Plíštilová o Ph.D. studiu a o tom, jaké je to být součástí prestižních výzkumných skupin

20. 4. 2022
|

Tereza Plíštilová je inspirativní studentkou doktorského studia na Institutu politologických studií FSV UK. Už v prvním ročníku se jí podařilo stát se součástí několika významných výzkumných projektů, ve kterých se věnuje hlavně Blízkému východu.

Jaké příležitosti ji během doktorského studia potkaly? A proč si místo práce v korporátu raději vybrala akademický svět? O tom všem vypráví v rozhovoru pro Blog FSV UK.

Zajímá i vás Ph.D. studium? Přihlášky na doktorské studijní programy v prezenční a kombinované formě je možné podávat do 30. dubna 2022


Terezo, jaká je vaše zkušenost s Ph.D. studiem?

V současnosti jsem studentkou 1. ročníku doktorského studia oboru Mezinárodní vztahy na Institutu politologických studií (IPS). I přesto, že jsem teprve prvačkou, musím přiznat, že moje dosavadní zkušenost se studiem doktorátu je skvělá a vděčím za to zejména lidem, které mám kolem sebe. Na IPS však nejsem nováčkem, absolvovala jsem zde bakalářské i magisterské studium. Podat si tak přihlášku na doktorát právě sem byla jasná volba. Předchozí znalost institutu i fakulty mi tak zejména napomohla k tomu, abych oslovila vhodné školitele pro vedení mé disertační práce. Měla jsem to štěstí, že se mi tak trochu podařilo získat hned dva. Můj hlavní vedoucí dr. Parízek vede mou práci zejména metodologicky a teoreticky, dr. Kalhousová je poté externí školitelkou, co se regionální expertízy týče.

A čeho se právě váš výzkum týká?

Ve svém výzkumu se zabývám protestními hnutími na Blízkém východě. Zajímá mě především to, co způsobuje, že se o nějakých protestech hojně píše v médiích a o některých vůbec. Do jisté míry tak trochu fušuji do řemesla kolegům z Institutu komunikačních studií, soustředím se však ale na politické faktory, které tyto události ovlivňují. Fascinace tímto regionem mě pronásleduje už od bakalářského studia, kdy jsem se začala učit hebrejsky, a potom i arabsky.  Po studiu na Tel-Aviv University během magisterského studia jsem si uvědomila, že tento region mě očaroval natolik, že se jeho zkoumání chci věnovat naplno. Na to jsem si však ještě chvíli musela počkat.

Na jakých projektech teď v rámci vašeho studia spolupracujete? 

Jak jsem již naznačila výše, moje zkušenost s Ph.D. studiem je silně ovlivněná lidmi, se kterými mám to štěstí spolupracovat. Již od samého začátku jsem měla možnost podílet se na řešení grantů obou mých školitelů. S dr. Parízkem a dalšími kolegy z IPS spolupracuji na Primus projektu Global Flows of Political Information (GLOWIN), což je inovativní projekt mapující komunikaci mezi státy na globální úrovni. Možnosti participovat na tomto projektu si ohromně cením zejména kvůli tomu, že zde mohu od svých seniorních kolegů čerpat know how v oblasti zajímavých metodologických přístupů (například s jakým sentimentem se o různých státech či mezinárodních organizacích reportuje v médiích).

A díky podpoře dr. Kalhousové mám možnost být také součástí Peace Research Center Prague a Herzlova centra izraelských studií, kde se mohu realizovat svým regionálním zaměřím. V současné době s kolegy a kolegyněmi provádíme výzkum veřejného mínění týkající se postojů české populace k současnému Izraeli. 

Jak řešíte finance během doktorského studia. Čerpáte nějaký grant?

Díky vřelé podpoře svých školitelů jsem mohla opustit své zaměstnání v soukromém sektoru a naplno se věnovat doktorskému studiu. V současné době tak na rámec státního stipendia čerpám i stipendium poskytnuté právě z jejich projektů. Díky finanční podpoře tak nemusím mít zaměstnání mimo své zaměření a mohu se tak věnovat naplno tomu, co mě baví. Finanční nezávislost je dle mého názoru klíčová k úspěšnému dokončení doktorského studia ve standartní době. Navíc je super, když si můžete dovolit zaplatit nájem nebo jít s kolegy a kolegyněmi na pivo. Ke snazšímu plnění studijního plánu, zejména v oblasti konferencí, letních škol či zahraničních pobytů, mi také pomáhá finanční podpora GAUK. Svým budoucím kolegům bych tak určitě doporučila, aby se toho nebáli a podali přihlášku již v 1. ročníku. Někdy se poštěstí a může to vyjít hned napoprvé.

Zmiňovala jste, že jste pracovala v soukromém sektoru. Proč jste se nakonec rozhodla pokračovat na doktorát? 

O akademické dráze jsem neměla vždy stoprocentně jasno. Po dokončení magistra jsem se domnívala, že moje kariéra bude v korporátu, kde jsem začala pracovat již při studiu. Trvalo to tak další rok, než jsem si uvědomila, že mi akademická sféra chybí, a že mě současné zaměstnání nenaplňuje. Do velké míry tomu přispěla i má dobrá kamarádka, která mě svojí zkušeností s doktorátem inspirovala a se kterou jsme vedly dlouhé debaty o tématech, kterým se obě nyní věnujeme. Navíc koronavirová pandemie a lockdowny dopomohly k tomu, že jsem začala přehodnocovat své priority. Myslím si, že určitá pauza od studia je super v tom, že poznáte i jiné než akademické prostředí. A dokážete se tak kvalifikovaně rozhodnout, jestli se chcete vrátit nebo ne. Neměla by být ale asi příliš dlouhá, potom se už k některým návykům vrací hůře.

Foto: Barbora Součková