blog fsv uk
map the system

Studenti FSV UK v soutěži Map the System

22. 4. 2022
|

Oxfordská soutěž Map the System se zaměřuje na hledání cest ke společenské změně. 7 týmů z Univerzity Karlovy se utká o místo ve světovém finále, které proběhne v červnu na půdě Oxfordské univerzity.

Studenti FSV UK startují v rámci 3 univerzitních týmů. Právě jejich projekty vám v následujícím článku představíme.


Domácí násilí v České republice

  • Členové týmu: Ludmila Rašková, Viktorie Vondráčková, Sabina Landovská, Eliška Lipková, Nela Kozáková, Veronika Králová (FF UK, FSV UK, PF UK)

Projekt přibližuje vedoucí týmu Ludmila Rašková:

„Téma domácího násilí jsme si vybraly pro jeho stálou neviditelnost a nedostatečné řešení až přehlížení v české společnosti. Domácí násilí je obrovský problém, který si zasluhuje mnohem větší pozornost, mnohem větší informovanost a celkově mnohem více práce, než kterou Česká republika vykonává.

28 % žen v české republice domácí násilí zažilo a tři čtvrtiny pachatelů trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí odchází od soudu s podmíněným trestem, což je naprosto neadekvátní číslo vzhledem k závažnosti domácího násilí. Celkový postoj českých odborníků, veřejnosti, ale i státu přispívá k nedůstojnému zacházení s oběťmi domácího násilí a k normalizaci a reprodukci toho jevu v české společnosti.

Řešení domácího násilí je podle nás znakem vyspělé zdravě fungující společnosti, která se snaží chránit i ty nejzranitelnější. Řešení domácího násilí může také přispět k adekvátním trestům a prevenci, a tyto kroky mohou vést k důstojnému odškodnění a zacházení s obětí. Může nám také pomoci v posunu na lepší příčku žebříčku rovnosti mužů a žen v Evropské Unii.

Výstupem našeho projektu je zmapování reprodukce a normalizace domácího násilí v České republice a infografiky, které zobrazují důležitá data a poznatky, ale také možná řešení. V rámci našeho projektu, ve kterém jsme spolupracovaly jako studentky sociologie, psychologie a práva, jsme také tyto oblasti a jejich problémy a možná řešení popsaly ve závěrečném dokumentu.“


Duševní well-being českých středoškoláků

  • Členové týmu: Lucie Lemonová, František Novotný, Juliána Handzelová (FSV UK)

Projekt přibližuje vedoucí týmu Lucie Lemonová:

„Ukázalo se, že pedagogové obecně nemají čas nebo mají malý zájem o školení ve věci psychického zdraví studentů. Ředitelé také upozorňovali, že školní psycholog není zákonem vyžadován. Navíc kvalifikovaných odborníků, kteří by na školách působili, je v současné době málo.“

Studenti se doptávali pomocí kvantitativního dotazníku a hloubkových rozhovorů na osobní zkušenosti studentů. „Z rozhovorů vyplynulo, že studenti mají obecně nechuť svoje problémy řešit se školním psychologem, který je většinou sám pedagogem na té dané škole. Iniciativu během covidu přebíralo jen pár empatických učitelů, kteří se o psychické zdraví studentů aktivně zajímali,“ doplňuje členka týmu Juliána Handzelová.


Systémový rasizmus voči romskej menšině na Slovensku

  • Členové týmu: Tatiana Gaborová, Kateřina Kozlíková, Lucia Žídeková, Laura Priatková (FSV UK)

Projekt přibližuje členka týmu Tatiana Gáborová:
„Keď človek žije na Slovensku často sa stretáva s rómskymi stereotypmi. Vidíme, že veľa ľudí sa v našej krajine má horšie len preto, že sa narodili do konkrétnych miest, dedín, osád. Bohužiaľ sa však ľudia na túto situáciu zvyknú pozerať skrz optiku privilegovanej majority – zažívame stále dokola podporované stereotypy na sociálnych sieťach a zaužívané frázy v hovorovej reči, ktoré Rómom a Rómkam škodia. Uvedomujeme si, že všetky tieto veci plynú z neodôvodnených predsudkov a mrzí nás ako veľmi je tento problém v našej krajine inštitucionálny a systémový. Preto nám Map The Systém príde ako skvelá platforma na to, ho preskúmať do hlbšej miery.

Nerovnosť v miere v ktorej ju vidíme na Slovensku v rámci rómskej minority, je enormná, v niektorých oblastiach porovnateľná so situáciou v krajinách tretieho sveta. Určite ju v iných krajinách nepovažujeme za legitímnu, ale prostriedky, ktoré majú chudobnejšie štáty sú často nedostatočné na ich napravenie. Naopak, v krajinách Európskej Únie je často finančný aj politický kapitál na to, urobiť reálnu systémovú zmenu. Práve preto, že veríme, že sa tak nedeje aj napriek tomu, že by mohlo, nám príde dôležité sa o tejto téme rozprávať a navrhovať potenciálne riešenia.

Identifikovali sme 6 kľúčových oblastí kde pozorujeme systémovú nespravodlivosť – bývanie, vzdelávanie, zdravotníctvo, mediálny obraz, prístup k spravodlivosti a pracovné príležitosti. V každej oblasti sme sa snažili načrtnúť najdôležitejšie faktory a prepojenia medzi nimi. Finálnym výstupom je teda analýzy jednotlivých oblastí a ich vizualizácia na mape.“


Soutěž Map the System probíhá na Univerzitě Karlově s podporou Inovační laboratoře UK (https://www.inovacnilaborator.cz/) a pod patronací Centra pro přenos poznatků a technologií UK (https://cppt.cuni.cz/CPPTN-1.html).